Usluge

Naše preduzeće pruža sljedeće vrste usluga:

 • Iz oblasti distribucije električne energije
  • izgradnja, remont i revizija trafostanica
  • kompenzacija reaktivne energije
  • ispitivanja i mjerenja u elektroenergetici
 • Iz oblasti elektromonterskih radova
  • izvodimo sve vrste elektromonterskih radova jake i slabe struje (na naponskom nivou do 20 kV) na industrijskim i javnim objektima, koristeći najnovija tehnološka dostignuća, u skladu sa svim važećim propisima u ovoj oblasti, poštujući utvrđene rokove, kvalitet i estetski izgled električnih instalacija
 • Projektovanje i nadzor

Na našem sajtu nas možete kontaktirati 24 časa dnevno, 7 dana u sedmici, putem

Kontakt forma

Copyright © 2012 - 2023 Eltig d.o.o.  |  Sva prava zadržana.