O nama U budućnosti

Eltig d.o.o. Doboj

Preduzeće "Eltig" d.o.o. iz Doboja već više od 15 godina posluje na teritoriji Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, obavljajući poslove projektovanja, proizvodnje, prometa, montaže i ispitivanja u oblasti elektroenergetike. Preduzeće posjeduje vlastite poslovne prostorije, potrebnu opremu, dozvole i licence, te stručni kadar sa dugogodišnjim radnim iskustvom za obavljanje pomenutih djelatnosti.

Poslovnu politiku zasnivamo na održavanju kvaliteta i kontinualnom praćenju novih trendova u oblasti elektroenergetike, a sve u cilju zadovoljstva naših korisnika.

Težimo da budemo prepoznatljivi i da partnerima ponudimo kompletnu uslugu počev od planiranja i dizajniranja, preko projektovanja i izgradnje, pa sve do puštanja u rad.

Eltig d.o.o. Doboj

Trudićemo se da unapređu- jemo naše poslovanje kako bismo bili u stanju da ponudimo visok kvalitet izvođenja radova i pružanja usluga iz oblasti elektroenergetike.

Vjerujemo da imamo dobre argumente za dostizanje proklamovanih ciljeva: kvalitetnu i brzu uslugu, povoljne cijene, dobru komunikaciju sa poslovnim partnerima i korisnicima, i fleksibilnost u radu.

Copyright © 2012 - 2023 Eltig d.o.o.  |  Sva prava zadržana.